Image
Privacy beleid:
Privacy van onze klanten en gebruikers van de website en webshop vinden wij heel belangrijk. Wij dragen er zorg voor dat alle persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk zal worden behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om diensten te leveren of bestellingen mogelijk te maken en goed te laten verlopen. Voor andere doeleinden zullen wij uw gegevens alleen gebruiken met uw toestemming.
Wij zullen nooit uw persoonlijke gegevens aan derden verkopen en/of leveren. Wij zullen deze voor zo ver nodig uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien deze betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

Cookies:
Een cookie is een bestand dat tijdens het bezoek aan een website op uw computer wordt geplaatst. In dit bestand wordt informatie opgeslagen. Tevens worden de cookies gebruikt voor een optimale werking van onze website. Onze website maakt ook gebruik van cookies. Met behulp van deze cookies zal onze website u de benodigde informatie tonen die u nodig heeft. 

Disclaimer:
Het gebruik van website Borstkolvenshop de Boezem is onderworpen aan de hierna genoemde voorwaarden. Wij verzoeken u vriendelijk hiervan kennis te nemen. De voorwaarden kunnen zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Gebruik van de site:
Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig en juist is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die ontstaat door het gebruik van de site, van de op (of via) de site ter beschikking gestelde informatie. Indien u onjuistheden opmerkt vragen wij u vriendelijk dit te mailen naar info@borstkolvenshopdeboezem.nl. Zo kunnen wij de website optimaliseren.

Hyperlinks en verwijzingen:
Op of via de site wordt met (hyper)links doorverwezen naar andere websites en wordt je verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken daarover geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap. Daarom kan geen enkele garantie worden geboden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Intellectuele eigendommen:

U heeft het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits je de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Voor de reproductie of het gebruik van campagne-informatie is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van informatie kunt je contact opnemen met info@borstkolvenshopdeboezem.nl. De beheerder van deze site helpt u verder.